Teknik Hizmetler

Yayın ve Yapım hizmetleri  kamera, mikrofon, ışık ve ses sistemlerinden başlayarak reji, kayıt, montaj sistemlerine,  karasal, kablolu, kablosuz, uydu, fiber, internet iletim ve verici sistemlerine kadar bir çok teknik alt yapıyı bir bütünsellik içinde yürütmektedir. Tüm bunların planlanması, projelendirilmesi, tesisi ve işletilmesi bir Mühendislik hizmeti gerektirmektedir.

Of(İ) YAYIN HİZMETLERİ Kuruluşu içinde barındırdığı  35 yıllık deneyimi ile gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yerleşik  kamu, özel, tüzel kuruluşların teknik alt yapılarını, talepleri doğrultusunda, planlama, projelendirme, kurulum ve işletmesini yapacak bilgi, tecrübe, imkan ve kabiliyete sahip bulunmaktadır.