Girişimcilik

Girişimcilik, kökleri hayallere dayanan ve değerlerle sonuçlanan bir süreçtir. Girişimcilikte hem soyutluk hem somutluk söz konusudur aynı zamanda düşünsellik ve eylemselliği de içerir. Girişimciliğe ancak yenilik katarak  dinamizm kazandırılabilir. Girişimcilikte üretim girdilerinin örgütlenmesi ve yönetilmesi önemlidir.

Girişimcilik işletmenin kuruluşundan başlar, süreklidir hiç kaybolmaz . Risksiz bir girişimcilikse düşünülemez. Ayrıca sürdürülemeyen bir girişimcilik bitmeye mahkumdur. Girişimci belirsizlikle ilgili riski üstlenen, üretim faktörlerinin işvereni, ekonomik kaynakların bir düzenleyicisi ve koordinatörü aynı zamanda değişen kullanımlar arasında kaynakların bir tahsiscisidir.

Fırsatların öngörülmesi, risk almaya hazır olmak, yenilik ve değişim için arzulu olmak girişimci bir tutumdur. Tüm bunları zeka, enerji, deneyim, girişimcilik ruhu, gerçekçi davranış becerisi ve motivasyon neticesinde eyleme dökmek ise girişimci tutumdan girişimci davranışa geçmektir.

Yeni bir işletmenin kurulması başlı başına bir girişimcilik olarak değerlendirilmelidir. Ülkelerin, ekonomik ve toplumsal kalkınma seviyeleri ile girişimcilik başarısı arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Ne kadar çok girişimcilik ile ekonomik bir faaliyet yaratılırsa ülkelerin ekonomik toplumsal gelişme seviyeleri de o derece artmaktadır. Ülkemiz de sevindirici olarak son yıllarda özellikle gençler ve bayanlar arasında Yeni Girişimcilik teşebbüsleri hızla artmaktadır.

Girişimci olma düşüncesi şahsın bağlı olduğu toplumun kültürüne, aile yapısına, çevresine ve eğitiminden gelen başarısına yakından bağlıdır. Girişimcilerin başarılı olmasına önem ve değer veren bir toplumsal kültür bunu önemsemeyen kültürlere oranla daha çok girişimcinin doğmasına ortam hazırlamaktadır. Batı Kültüründe girişimcilik risk alan, yenilikçi, hatalardan ders çıkaran, bağımsız, bireysel başarıya odaklı olarak görülürken Doğu Kültüründe sosyal statü, imaj, itibar, şeref, şöhret kavramları öne çıkarak başarısızlık durumunda saygınlık kaybı ve utanılan bir durum olarak görülebilmektedir.

Başarılı bir girişimcilik arkasında iş modelleri yatmaktadır. İş modeli, üretim faktörlerini, hedeflediği müşterilerine değer üretecek şekilde kullanarak, müşterinin istediği hizmeti, müşterinin ödeyebileceği fiyattan, müşterinin

istediği yerde ve zamanda sunma biçimi olarak değerlendirilebilir. İş modeli aslında kar elde etmek için tasarlanmış bir sistemdir.

Of(İ) YAYIN HİZMETLERİ Kuruluşu, kuruluş amaç ve felsefesinde belirlediği üzere ülkemize sağlamayı düşündüğü katma değer açısından hem bir Ekonomik Girişimcilik hem de Eğitime ve Ar-Ge çalışmalarına sağladığı destek ve önemden dolayı bir Sosyal Girişimcilik örneği olarak görülmelidir.

Bu girişimciliğin başarılı olması, yaşamını sürdürmesi ve değerlerini yansıtabilmesi bizlerin sorumluluk ve çalışma azmi kadar siz değerli müşterilerimizin de buna vereceği önem ve değere bağlı olacaktır.

Saygılarımla.

M. Deniz GÜCÜYENER

Kurucu, Genel Koordinatör

ABOUT THE AUTHOR

Ofi

Leave A Comment